Sports: Team Portrait: portrait

February 7, 2023; Roseville, Minnesota, USA; RAHS Nordic Portraits at RAHS;  (Photo credit: {photog}Anthony Brett Schreck)RAHS Nordic Portraits
portrait

February 7, 2023; Roseville, Minnesota, USA; RAHS Nordic Portraits at RAHS; (Photo credit: {photog}Anthony Brett Schreck)

RAHS Nordic Portraits