Sports: Team Portrait: portrait

January 31, 2023; Roseville, Minnesota, USA; RAHS Wrestling Portraits at RAHS;  (Photo credit: {photog}Anthony Brett Schreck)RAHS Wrestling Portraits
portrait

January 31, 2023; Roseville, Minnesota, USA; RAHS Wrestling Portraits at RAHS; (Photo credit: {photog}Anthony Brett Schreck)

RAHS Wrestling Portraits