Sports: Team Portrait: portrait

April 15, 2023; Roseville, Minnesota, USA; RAHS Softball Portraits at RAHS;  (Photo credit: Anthony Brett SchreckAnthony Brett Schreck)RAHS Softball Portraits
portrait

April 15, 2023; Roseville, Minnesota, USA; RAHS Softball Portraits at RAHS; (Photo credit: Anthony Brett SchreckAnthony Brett Schreck)

RAHS Softball Portraits